วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


เทคโนโลยี...คือ...วิธีคิดอย่างเป็นระบบ เป็นโครงสร้าง

เทคโนโลยีรากศัทย์ภาษาลาติน TEXERE ประกอบด้วย 1.to weave แปลว่า การสาน การสร้าง

2.construct แปลว่า โครงสร้าง

ภาษากรีก TECHNOLOGIA แปลว่าการทำงานอย่างเป็นระบบ

คนจะเกิดการศึกษาต้องมาจาก "การเรียนรู้"

การเรียนรู้....คือกระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรม และความคิดค่อนข้างถาวร พฤติกรรมต้องเกิดจากการฝึกฝน คนสามารถเรียนจากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี แต่การเรียนรู้จะเกิดจากประสบการณ์ที่ผู้สอนนำเสนอโดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

การศึกษาคืออะไร......

ได้มีนักปรัญญาได้ให้คำจำกักความไว้ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1.กลุ่มเสรีนินม เชื่อว่าการศึกษาคือการพัฒนาบุคคลแต่ละคนให้เจริญงอกงาม

2.สังคมนิยม การศึกษาคือสิ่งที่มีอยู่ในสังคม การประพฤติในสังคมอยู่แล้ว เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมหรือความเชื่อ

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "การศึกษาเป็นการช่วยให้บุคคลรู้จักหรือค้นพบการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบและเหมาะกับอัตภาพของตนโดนยึกหลัก มัชชิมา ทางสายกลาง"

5 ความคิดเห็น:

saoza กล่าวว่า...

มันยากจังว่ะ..หวายเขียนเยอะมันไม่ได้เลย เลยเขียนสั้นๆก่อนม่ะรู้ได้ป่ะ รักนะ จุ๊บ จุ๊บ พี่สาว

saoza กล่าวว่า...

โอโอ้และแล้วก้อได้ว่ะ พี่ที่นี้ทุกคนรักและคิดถึงหวายเหมือนเดิมนะ พี่สาว

saoza กล่าวว่า...

ทานจงใช้คาถาขจัดมาร ดังนี้ ได้ผลเกินร้อยจริง----นะ
ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิ์มุตตะมัง จะตุสังจัง ปะกาเสสี ธัมมังจักจัง ยังไม่จบเดียวมาต่อ จากพี่เล็กสุดlove

saoza กล่าวว่า...

คาถามหานิยม จะได้มีกิก ม๊าก--------มากเมตตา คุณนัง อะระหัง เมตตา ใช้เสียเนอ--เนอ แล้วจะไม่ผิดหั้วง ( หญิงเล็ก)
ตั้งใจเรียนสมาธิคงไม่เตลิด
ขอเกรด 4.นะจ๊ะ ป้าติ๋ม

eang-jung กล่าวว่า...

เก่งแล้วนิ ฝึกให้เก่งๆอีกจะได้มาทำงานได้มาก กลับมาสอนเจ๊ต่อด้วยนะ 55555555555555